Convenio Colectivo de Sector de ACTIVIDADE ARQUEOLOXICA (82001025011900) de Galicia
Convenios
Convenio Colectivo de Sec...de Galicia

C. Colectivo. Convenio Colectivo de Sector de ACTIVIDADE ARQUEOLOXICA (82001025011900) de Galicia

Sector Autonómico. Versión VIGENTE. Validez desde 09 de Diciembre de 2014 en adelante

Tiempo de lectura: 1 min

RESOLUCION do 7 de maio de 2015, da Direccion Xeral de Traballo e Economia Social, pola que se dispon a inscricion no rexistro e a publicacion no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo de ambito autonomico de Galicia para a actividade arqueoloxica (anos 2015-2018). (Diario Oficial de Galicia num. 107 de 09/06/2015)

Visto o texto do convenio colectivo de ámbito autonómico de Galicia para a actividade arqueolóxica (anos 2015-2018), que se subscribiu con data do 9 de decembro 2014, dunha parte a Asociación …