C. Colectivo. Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2020 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 161 del 15/07/2019

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...CONVENIOS COLECTIVOS Visto o acordo de revisión salarial para o ano 2019 do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformación da Madeira de... ...Comisión negociadora...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 114 del 21/05/2018

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DA PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DE LUGO PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 96 del 28/04/2014

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 35 del 11/02/2012

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 46 del 26/02/2010

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Revision das taboas salariais para o ano 2009 do convenio colectivo para o sector primeira transformacion da madeira da provincia de Lugo. Codigo 2700445 PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 52 del 14/03/2007

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Revision das taboas salariais para o ano 2006 do convenio colectivo para o sector "Primeira transformacion da madeira da provincia de Lugo" (Codigo 2700445) PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 108 del 07/06/2005

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o ano 2004 do convenio colectivo para o sector da primeira transformación da madeira de... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 85 del 16/04/2005

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Relacións Laborais Convenios Colectivos Exp. 17/04 (Código 2700445) Convenio: Sector. Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para o... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 23 del 03/02/2005

  ...27000445011982... ...2700445... ...Primeira transformación da madeira... ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Visto o texto do acordo asinado o día 12 de novembro de 2004 pola comisión negociadora do convenio colectivo para o sector da primeira... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 243 del 18/12/2004

  ...Primeira transformación da madeira lugo... ...Primeira transformación madeira lugo... ...Primera transformación de la madera... ...Primera transformación de la madera Lugo... ...Primera transformación madera Lugo... ...Exp. 0017-2004 (Código 2700445) (Corrección de erros). Visto o texto do acordo asinado o día 12 de novembro de 2004, pola Comisión Negociadora do... ...Depósito de convenios colectivos... ...Convenio colectivo... ...Convenio colectivo...

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 91 del 12/05/2004

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Resolución do 27 de febreiro de 2004, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Boletín Oficial de Lugo nº 64 del 18/03/2004

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO ANUNCIO. Revision das taboas salariais do ano 2003 do convenio colectivo para o sector "PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DA PROVINCIA DE LUGO" PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo

 • Código: 2700445
 • Código Nuevo: 27000445011982
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Lugo
 • Diario Oficial de Galicia nº 130 del 07/07/2003

  Convenio colectivo de Primera transformación de la madera. LUGO Resolución do 5 de maio de 2003, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira de Lugo. PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA Convenio Colectivo de Sector de PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA (27000445011982) de Lugo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo (Codigo numero 27000445011982). Convenio afectado por 07/03/2022 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2020 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DA PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DE LUGO Convenio afectado por 21/05/2018 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2015 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo 28/04/2014 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo Convenio afectado por 11/02/2012 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector " PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA",da provincia de Lugo (Codigo 2700445) Convenio afectado por 19/12/2008 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2007 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector "PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DA PROVINCIA DE LUGO" (Codigo 2700445) Convenio afectado por 15/02/2006 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2005 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 22 de outubro de 2004, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. Convenio afectado por 13/12/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA. Exp. 17/04 (codigo 2700445). 05/11/2004 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 17 de decembro de 2002, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. Convenio afectado por 02/07/2003 Diario Oficial de Galicia 11/04/2002 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 23 de agosto de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira da provincia de Lugo. 24/10/2001 Diario Oficial de Galicia 01/04/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 26 de xuño de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira de Lugo. 10/08/2000 Diario Oficial de Galicia 01/04/2000 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 5 de agosto de 1999, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira. 21/09/1999 Diario Oficial de Galicia 01/04/1999 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 3 de xullo de 1998, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira. 26/08/1998 Diario Oficial de Galicia 01/04/1998 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 3 de xullo de 1997, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira de Lugo. 08/08/1997 Diario Oficial de Galicia 01/04/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 4 de outubro de 1996, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da primeira transformación da madeira. 27/11/1996 Diario Oficial de Galicia 01/04/1996 No Vigente
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo (Codigo numero 27000445011982). 07/03/2022 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2020 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion RESOLUCIÓN E ACORDO DE MODIFICACIÓN CONVENIO COLECTIVO TRANSFORMACIÓN DA MADEIRA EN LUGO 24/01/2023 Boletín Oficial de Lugo 24/01/2023
 • Documento oficial en PDF
 • Calendario Calendario laboral do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformación da Madeira de Lugo 01/12/2022 Boletín Oficial de Lugo 01/01/2023
 • Documento oficial en PDF

  Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformacion da Madeira de Lugo (Codigo numero 27000445011982). (Boletín Oficial de Lugo núm. 53 de 07/03/2022)

  Visto o texto do Convenio Colectivo Provincial da Primeira Transformación da Madeira de Lugo (Código número 27000445011982), asinado o día 23 de decembro de 2021, pola representación patronal (Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo) e das centrais sindicais CC.OO. (50,00%), U.G.T. (43,75%) e C.I.G. (18,75%), como membros da comisión negociadora e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade ACORDO:

  PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.

  SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Lugo, 25 de febreiro de 2022.- A xefa territorial, Pilar Fernández López.

  CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DA PRIMEIRA TRANSFORMACION DA MADEIRA DA PROVINCIA DE LUGO

  Artigo Primeiro. Ámbito funcional

  O presente convenio colectivo de traballo é de aplicación a tódalas empresas adicadas ás actividades de serradoiro de madeira, industria de chapa e parqué, así como remate de madeira (tarefas de tala e preparación da madeira antes da transformación no serradoiro), que se rexan polo IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira 2012-2013, coa excepción feita daquelas empresas que no día da data teñan aprobado convenio colectivo propio ou estean pendentes da súa aprobación.

  Dará lugar á aplicación do presente Convenio o desenvolvemento por parte das empresas de calquera das actividades referidas no parágrafo anterior, elo con independencia de tratarse da única actividade da empresa ou non; con independencia de tratarse da actividade principal da empresa ou non (actividade secundaria, accesoria ou incluso ocasional); e con independencia de prestarse a actividade como empresa principal ou como empresa contratista ou subcontratista de outra, pertenza esta derradeira ou non ao ámbito da primeira transformación da madeira.

  As condicións pactadas no presente Convenio, na súa globalidade, teñen carácter de mínimo obrigatorios.

  Artigo Segundo. Ámbito persoal

  Quedan comprendidas neste convenio todas as persoas traballadoras das empresas incluídos no seu ámbito funcional, agás os menores de 16 anos que está prohibida a súa contratación.

  Artigo Terceiro. Ámbito temporal

  A duración do presente convenio será dende o 1º de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro do ano 2023, entrando en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, con efectos económicos dende o 1º de xaneiro do 2020, no seu caso, cas salvedades que se establecen no texto do Convenio.

  Artigo Cuarto. Ámbito territorial

  As disposicións do presente convenio son de aplicación ás empresas de Lugo e maila súa provincia e ao seu persoal traballador e as empresas que tendo o seu domicilio noutra provincia, o seu persoal traballador preste servicios nesta. Do mesmo xeito quedan obrigadas cantas empresas poidan constituírse no futuro na provincia de Lugo e queden enmarcadas no ámbito funcional do presente acordo.

  Artigo Quinto. Denuncia

  O convenio prorrogarase por períodos anuais de non denunciarse por calquera das partes cunha antelación dun mes respecto a data do seu remate.

  Artigo Sexto. Comisión paritaria

  As partes asinantes acordan crear unha Comisión Mixta Paritaria do Convenio como órgano de interpretación, conciliación, arbitraxe e vixiancia do seu cumprimento, Comisión que estará composta por 6 representantes da parte empresarial, 3 representantes da central sindical CCOO, 2 representantes da central sindical UGT e 1 representante da central sindical CIG.

  A comisión mixta paritaria será o órgano de interpretación, conciliación, arbitraxe e vixiancia do cumprimento do Convenio e, como tal, terá as seguintes funcións:

  a) A vixiancia e seguimento do cumprimento do Convenio.

  b) A interpretación da totalidade dos preceptos do Convenio.

  c) A instancia de algunha das partes, a mediación e/ou conciliación en cantos conflitos de carácter colectivo se susciten na aplicación do Convenio.

  d) Entender, de xeito previo e obrigatorio á vía administrativa e xurisdicional, sobre o plantexamento de conflitos colectivos que xurdan pola aplicación e interpretación do Convenio.

  e) A intervención, nos termos que se expoñen no presente artigo, nos supostos de inaplicación das condicións de traballo previstas no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores.

  f) Cantas outras funcións tendan á maior eficacia práctica do presente Convenio ou se deriven do estipulado no seu texto.

  As consultas ou peticións dirixidas á comisión paritaria se canalizarán ao través de calquera das organización integrantes da mesma, debendo poñerse de acordo as partes sobre o lugar, data e hora de celebración da reunión necesaria para atender a consulta ou petición e levantar acta do acordo ou desacordo no prazo máximo de 30 días naturais a contar dende a data da consulta ou petición, salvo que os membros da comisión paritaria acorden por unanimidade a necesidade de contar cun prazo maior de resolución.

  No caso de non acadarse acordo no seo da comisión paritaria, e de tratarse dun conflito colectivo, as partes someteranse ás modalidades de resolución de conflitos establecidas no AGA (Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para a Solución de Conflitos Colectivos) nos termos contemplados no mesmo.

  Nos supostos de inaplicación previstos no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores, a comisión paritaria disporá dun prazo máximo de sete días para pronunciarse a contar dende que a discrepancia lle fora prantexada e, no caso de non acadarse acordo no seo da comisión paritaria, as partes someteranse ás modalidades de resolución de conflitos do AGA nos termos referidos no parágrafo anterior.

  Artigo Sétimo. Compensación e absorción

  As condicións que se establecen neste convenio, son compensables e absorbibles en cómputo anual, de conformidade coa lexislación vixente, respectándose as situacións persoais en igual forma, salvo a antigüidade consolidada de conformidade co establecido no artigo décimo sétimo e cos límites establecidos no artigo décimo cuarto.

  Artigo Oitavo. Xornada de traballo

  A duración da xornada anual de traballo efectivo en todos os ámbitos do presente convenio colectivo será de 1.752 horas.

  Artigo Noveno. Distribución da xornada laboral/ Calendario laboral

  As empresas poderán distribuir a xornada de traballo efectiva establecida no artigo anterior ao longo do ano con criterios de fixación uniforme ou irregular, afectando a uniformidade ou irregularidade ben a toda a plantilla ou de forma diversa por seccións ou departamentos, por períodos estacionais do ano en función das previsións das distintas cargas de traballo e desprazamentos da demanda. En todo caso a distribución irregular da xornada respectará os topes mínimos e máximos de distribución previstos no artigo 47 do Convenio Colectivo Estatal da Madeira. Dita distribución deberá fixarse no correspondente calendario laboral antes do 1 de marzo de cada ano e expoñer o mesmo no taboeiro de anuncios da empresa.

  Naquelas empresas nas que á data indicada, 1 de marzo de cada ano, non se procedera a establecer a distribución da xornada anual de traballo vixente na empresa, e para o caso de que tivera lugar, conforme ao horario de traballo, un exceso sobre a xornada anual de traballo efectiva, cada persoa traballadora disfrutará, como días inhábiles ou non laborables e retribuidos, os días que anualmente e de conformidade co seguinte acorde a Comisión Negociadora ou Paritaria do Convenio, incluídos, no caso de seren laborables, os días 24 e 31 de decembro:

  Ano 2022.- 3 días inhábiles ou non laborables retribuidos ao 100% do salario real do persoal traballador, sinalándose ao efecto os seguintes:

  16 de maio de 2022

  31 de outubro de 2022

  7 de decembro de 2022

  Ano 2023.- 5 días inhábiles ou non laborables retribuidos ao 100% do salario real do persoal traballador.

  Dende o ano 2024, a Comisión Paritaria sinalará días inhábiles ou non laborables en número suficiente para que, computada a xornada a razón de 8 horas diarias polo número de días laborables anuais, non teña lugar exceso da xornada máxima anual.

  Os días sinalados para as anualidades 2022 e 2023 se fixarán con independencia de que, por exceso de xornada, o personal traballador teña dereito a outros descansos.

  No caso de que, por razóns organizativas ou de necesidade de atención ou asistencia ao público, o persoal traballador teña que prestar servizos nas datas sinaladas pola Comisión Paritaria, as empresas terán que sustituir o disfrute do descanso nas datas sinaladas por outro tempo de descanso equivalente de mutuo acordo coa representación legal dos traballadores, de habela, ou noutro caso co propio traballador e deixándose constancia do cambio no calendario laboral da empresa. En caso de desacordo entre as partes ao sinalar o tempo de descanso equivalente, calquera delas poderá someter a controversia á Comisión Paritaria do Convenio.

  Artigo Décimo. Vacacións anuais

  1º.- O período de vacacións anuais retribuídas, non substituíbles por prestación económica, será de 21 días laborais. Principiarán a desfrutarse sempre en días laborais, preferentemente entre o día 20 de xuño e o 30 de setembro.

  2º.- O período do seu desfrute fixarase de común acordo entre o empresario e mailo a persoa traballadora, que tamén poderán acordar a división en dous períodos das vacacións totais.

  Á falta de acordo estarase ao disposto nos convenios colectivos sobre planificacións anuais das vacacións, respectándose, en todo caso os seguintes criterios:

  a) O empresario poderá excluír como período vacacional, aquel que coincida coa maior actividade produtiva estacional da empresa, previa consulta cos representantes legais dos traballadores/as.

  b) Por acordo entre o empresario e mailos representantes legais dos traballadores/as, poderanse fixar os períodos de vacacións de todo o persoal, xa sexa en quendas organizadas sucesivamente, xa sexa con suspensión total da actividade laboral, sen máis excepcións cas tarefas de conservación, reparación e semellantes.

  c) Cando exista un réxime de quenda de vacacións, as persoas traballadoras con responsabilidades familiares terán preferencia para que as súas coincidan cos períodos de vacacións escolares.

  d) Si existise desacordo entre as partes, a Xurisdición competente fixará as datas de desfrute das vacacións, sendo a súa decisión irrecurrible. O procedemento será sumario e preferente.

  e) O calendario de vacacións fixarase en cada empresa. O persoal traballador coñecerá as datas nas que lle corresponde desfrutar as vacacións dous meses antes, alomenos, da data de comezo das mesmas.

  A retribución a percibir por vacacións comprenderá o promedio da totalidade das retribucións salariais percibidas durante o trimestre natural inmediatamente anterior á data de desfrute das vacacións, agás das horas extraordinarias e gratificacións extraordinarias.

  No caso de concorrencia de vacacións e incapacidade temporal, se dita incapacidade se producise despois de pactada a data de inicio para o desfrute individual das vacacións e antes de chegar a dita data, o persoal traballador manterá o dereito a desfrutar as vacacións ata o transcurso do ano natural, e acordarase un novo período de desfrute despois de producida a alta da incapacidade temporal. Unha vez iniciado o desfrute do período regulamentario de vacacións, se sobreviñese a situación de incapacidade temporal, a duración desta non se computará como días de vacacións, quedando pendente o tempo que restara ata a finalización do período vacacional.

  O parágrafo anterior non será de aplicación nos supostos de vacacións colectivas de todo un centro de traballo.

  Artigo Undécimo. Permisos retribuídos

  Os traballadores terán dereito aos seguintes permisos retribuídos:

  a) Por matrimonio: 21 días naturais.

  b) Falecemento de pais, avós, fillos, netos, cónxuxe, irmáns e sogros: Tres días naturais, ampliables ata cinco naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  c) Accidente ou enfermidade graves de pais, sogros, fillos, netos, cónxuxe, irmáns e avós: Tres días naturais, ampliables ata cinco naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  d) Accidente ou enfermidade graves de noras, xenros, cuñados e avós políticos: Dous días naturais, ampliables ata catro naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  e) Falecemento de noras, xenros, cuñados e avós políticos: Dous días naturais, ampliables ata catro naturais en caso de desprazamento superior a 150 Km.

  f) Hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise reposo domiciliario de parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade: Dous días naturais, ampliables ata catro naturais no caso de necesidade de desprazamento ao efecto.

  g) Cambio de domicilio habitual: Un día laborable.

  h) Deber inescusable de carácter público e persoal: O indispensable ou que marque a norma.

  i) Lactación ata nove meses: Ausencia de 1 hora ou dous fraccións de œ hora; redución de xornada en media hora. Alternativamente substitución por redución de xornada ou acumulación en xornadas completas, por acordo co empresario, sempre que as necesidades da empresa o permitan.

  j) Traslado (art. 40 E.T.): Tres días laborables.

  k) Matrimonio de fillo, pai ou nai: O día natural.

  l) Funcións sindicais ou de representación de traballadores: O establecido na norma.

  m) Renovación do DNI: O tempo indispensable.

  n) Recuperación do carné de conducir, con asistencia aos cursos necesarios, cando a súa perda estivese motivada por causa estritamente imputable á empresa: O tempo indispensable.

  o) Realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto e, nos casos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, para a asistencia ás preceptivas sesión de información e preparación e para a realización dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de idoneidade, sempre, en todos os casos, que teñan que ter lugar dentro da xornada de traballo: O tempo indispensable.

  p) Nacemento de fillos/as prematuros ou que, por calquera causa, teñan que permanecer hospitalizados a continuación do parto: dereito do pai ou da nai a ausentarse do traballo durante unha hora. Terán dereito asimesmo a reducir a súa xornada de traballo ata un máximo de dous horas, coa disminución proporcional do salario.

  q) O persoal traballador terá dereito ata oito (8) horas de permiso retribuído ó ano, para asistir a consulta médica, e coa posterior ou anterior, xustificación da consulta. As horas que pola causa exposta superen as oito sinaladas, serán recuperadas, pactando coa empresa a forma da súa recuperación.

  r) Previa a adecuada xustificación, o persoal traballador terá dereito ata dez (10) horas de permiso retribuído ó ano, que serán non retribuídas e recuperables cando teñan que acompañar a un fillo/a menor de dez anos, ou a un familiar co que conviva, e que se encontre impedido para acudir a consulta médica, sempre que non exista outro familiar en convivencia co menor ou co impedido e que poda asumir este cometido.

  Todas as licenzas se gozarán en días consecutivos ou ininterrompidos.

  O preaviso será sempre obrigatorio, salvo supostos e situacións excepcionais e imprevisibles que non permitan preavisar da ausencia, en cuxo caso acreditarase no seu momento suficientemente.

  A data de inicio do disfrute das licencias previstas nos apartados b), c), d), e), f) e g) do presente artigo terá lugar no primeiro día hábil posterior ao feito causante.

  Aos efectos do desfrute das licencias recollidas no presente artigo, equipararase ás parellas de feito inscritas no rexistro correspondente aos cónxuxes, agás o desfrute da licencia por matrimonio.

  Suposto especial de licencia non retribuida

  A partires da data de publicación do presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, o persoal traballador terá dereito, para atender necesidades excepcionais, a licencia non retribuía de 10 días ao ano que, salvo pacto en contrario entre empresa e persoa traballadora, se disfrutará de xeito continuado; non será acumulable a vacacións e festivos; e non se poderá disfrutar simultáneamente por mais dunha persoa traballadora da empresa salvo aceptación expresa desta.

  Dado o seu carácter excepcional, este permiso requerirá con carácter xeral de preaviso de 15 días naturais ao fin de que a empresa poida adoptar as medidas organizativas que resulten necesarias a resultas da ausencia da persoa traballadora; o preaviso referido poderá eximirse en caso de urxencia acreditada que non fora previsible coa suficiente antelación.

  Sen prexuízo de que non será preciso acreditar a concurrencia de causa para solicitar esta licencia, a empresa poderá denegar motivadamente o disfrute da mesma en datas concretas por razóns organizativas xustificadas tales como períodos de maior actividade, ausencias imprevistas na plantilla e similares.

  Artigo Décimo Segundo. Horas sindicais

  Os delegados de persoal disporán dun crédito mínimo de 16 horas mensuais retribuídas para o exercicio das súas funcións.

  Artigo Décimo Terceiro. Salario

  Son retribucións salariais as remuneracións económicas das persoas traballadoras en diñeiro ou en especie que reciben pola prestación profesional dos servizos laborais por conta allea.

  1º. Conceptos que comprenden as retribucións salariais:

  a) Salario base.

  b) Complementos salariais: Penosidade, toxicidade e perigosidade, antigüidade consolidada, redución do absentismo, pagas extraordinarias, horas extraordinarias.

  2º. Complementos non salariais: As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social, ou asimiladas a estas.

  As indemnizacións, compensacións ou suplidos por gastos que o persoal traballador tivera que realizar para o desempeño da súa actividade laboral, tales como ferramentas, roupa de traballo, gastos de viaxes ou locomoción, estancia, etc., así como calquera outra desta ou similar natureza ou obxecto.

  As indemnizacións por cesamentos, desprazamentos, traslados, suspensións ou despedimentos.

  O salario base, as pagas extraordinarias e das vacacións devengaránse por día natural e o resto dos complementos salariais por día de traballo efectivo, segundo os módulos e contías recollidas na táboa anexa.

  Enténdese por salario base a parte de retribución do traballador fixada por unidade de tempo. A contía do salario base será a que se especifica para cada un dos grupos profesionais nas táboas salariais anexas.

  Salarios 2020-2023

  Os salarios, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2020 ao 31 de decembro de 2020 son os que se recollen no Anexo I do presente Convenio.

  Os salarios, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2021 ao 31 de decembro de 2021 son os que se recollen no Anexo II do presente Convenio, resultado de aplicar un incremento do 1,25% sobre os salarios do ano 2020. Dito incremento terá efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2021.

  Os salarios, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2022 ao 31 de decembro de 2022 son os que se recollen no Anexo III do presente Convenio, resultado de aplicar un incremento do 2% sobre os salarios do ano 2021. Dito incremento terá efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2022.

  Os salarios, para o período que vai dende o 1 de xaneiro de 2023 ao 31 de decembro de 2023 son os que se recollen no Anexo IV do presente Convenio, resultado de aplicar un incremento do 2,25% sobre os salarios do ano 2022. Dito incremento terá efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2023.

  Para o caso de que o IPC real estatal dos período 2020-2023 resultase superior á suma do incremento pactado para as anualidades sinaladas, farase unha revisión no exceso de ditos incrementos, revisión que non terá efectos retroactivos, servindo de base para aplicar o incremento correspondente ao ano 2024.

  Sen prexuízo do establecido nos parágrafos anteriores, páctase una prima de convenio de 130€ brutos que afectará a todo o persoal que a 31 de decembro de 2020 teña unha antigüidade na empresa de polo menos un ano, que preste os seus servizos a tempo completo e que non percibise no ano 2020 un salario bruto superior, a lo menos, en 130€ en cómputo anual ao salario fixado neste Convenio para o ano 2020 tendo en conta os conceptos salariais do Convenio, o concepto de conta convenio ou calquera outro concepto salarial compensable e absorbible.

  Aos efectos do devengo da prima de convenio, en ningún caso se computará como salario superior percibido polo traballador no ano 2020 a maior retribución percibida a medio de calquera concepto económico, sexa cal sexa a súa denominación, que non teña a consideración de compensable e absorbible.

  Naqueles casos nos que a antigüidade ou xornada fosen inferiores ás mencionadas anteriormente, o persoal traballador percibirá a súa parte proporcional. Naqueles casos en que o persoal traballador percibise no ano 2020 un salario superior ao fixado neste Convenio para o ano 2020, sen alcanzar o exceso dos 130€ , o traballador/a percibirá como prima de convenio a diferencia ata alcanzar o diferencial dos 130€ .

  Esta prima aboarase nun so pago, xunto co resto dos haberes da nómina, dentro do prazo previsto no derradeiro parágrafo do presente artigo.

  Esta prima ten carácter non consolidable, polo que non formará parte para futuros incrementos/negociacións, e aboarase unha soa vez durante a vixencia deste convenio.

  As empresas abonarán ao persoal traballador os atrasos ou as diferencias salariais ás que haxa lugar como consecuencia da publicación do presente Convenio, incluída a prima de convenio prevista para o ano 2020, no prazo máximo dos catro meses seguintes á publicación do Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

  Artigo Decimo Cuarto. Complementos por penosidade, toxicidade ou perigosidade

  1º. Ao persoal traballador que teña que realizar labores que resulten excepcionalmente penosos, tóxicos ou perigosos, deberá abonárselles un incremento do 20% sobre o seu salario base. Se estas funcións se efectuasen durante a metade da xornada ou en menos tempo, o incremento será do 15%, aplicado ao tempo realmente traballado.

  2º. As cantidades iguais ou superiores ao incremento fixado neste artigo, que estean establecidas ou se establezan polas empresas, serán respectadas sempre que foran concedidas polos conceptos de excepcional penosidade, toxicidade ou perigosidade, en cuxo caso non será esixible o pagamento dos incrementos fixados neste artigo. Tampouco estarán obrigadas a satisfacer os citados incrementos aquelas empresas que os teñan incluídos, en igual ou superior contía, no salario de cualificación do posto de traballo.

  3º. Se por calquera causa desaparecesen as condicións de excepcional penosidade, toxicidade ou perigosidade, deixarán de aboarse os indicados incrementos non tendo por tanto o carácter consolidable.

  A aplicación do presente artigo levarase a efecto de acordo co previsto no artigo 56 do IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira.

  Artigo Décimo Quinto. Redución do absentismo

  A redución do absentismo no ámbito laboral é un obxectivo compartido polas representacións sindical e empresarial, dado que os seus efectos negativos se proxectan sobre as condicións de traballo, o clima laboral, a produtividade e a saúde do persoal traballador.

  Co obxecto pois de combater este fenómeno que leva consigo unha perda de produtividade e incide negativamente nos custos laborais, prexudicando con iso a competitividade das empresas e a posibilidade de mellorar os niveis de emprego e rendas do persoal traballador, a partires do 1 de xaneiro de 2008, nos supostos nos que o índice de absentismo, a título colectivo e individual (acumulativamente), non supere o 3% e o 4% respectivamente, durante o período de xaneiro a decembro de cada ano de vixencia do presente convenio colectivo, o persoal traballador percibirá, no mes de marzo do ano seguinte, e nun único pagamento, a cantidade bruta de 150 euros.

  Nas empresas de menos de 30 persoas traballadoras, os índices de absentismo, colectivo e individual (acumulativamente), non deberán superar o 2% e o 3%, respectivamente, para dar dereito ao cobramento da cantidade mencionada anteriormente.

  O devandito importe non será consolidable, nin absorbible, nin tampouco compensable.

  Para o cómputo do absentismo teranse en consideración, exclusivamente, os períodos de IT por enfermidade común ou accidente non profesional e as ausencias inxustificadas.

  O índice de absentismo resultante será notificado periodicamente (ao menos trimestralmente) aos representantes legais ou sindicais da empresa e, no seu defecto, á Comisión Paritaria do seu ámbito. O incumprimento deste trámite, non liberará a empresa do compromiso de aboar a cantidade indicada. Nas empresas de menos de 30 persoas traballadoras, de constatarse o dito incumprimento e logo de requirimento de representación de traballadores/as ou da Comisión Paritaria, o pagamento producirase igualmente se no prazo de 15 días hábiles, dende a recepción do requirimento, non se produce a devandita xustificación.

  O sistema recollido no presente artigo non será acumulable con calquera outro existente, a nivel de empresa ou por convenio, desta mesma natureza, respectándose os devanditos sistemas, salvo acordo coa representación dos traballadores/as, para a súa substitución polo presente convenio.

  Artigo Decimo Sexto. Gratificacións extraordinarias

  Considéranse gratificacións extraordinarias os complementos salariais de vencemento xornal superior ao mes.

  Establécense dúas gratificacións extraordinarias coa denominación de paga de verán e paga de Nadal, que serán aboadas, respectivamente, antes do 30 de xuño e 20 de decembro, e devengaránse por semestres naturais, e por cada día natural no que se devengara o salario base.

  Devengo e remuneración de pagas:

  - Paga de verán, do 1 de xaneiro ao 30 de xuño.

  - Paga de Nadal, do 1 de xullo ao 31 de decembro.

  O importe de cada unha destas pagas, establécese en trinta días do salario recollido nas táboas salariais anexas para cada un dos grupos profesionais, mais antigüidade.

  Artigo Décimo Sétimo. Complemento de antigüidade

  A partires do 30 de setembro de 1996 non se devengan por este concepto novos dereitos quedando, polo tanto, suprimido.

  Non obstante o persoal traballador que tivera xerado antes do 30 de setembro de 1996 novos dereitos e contías en concepto de antigüidade, manterán a cantidade consolidada a dita data. A contía mencionada figurará na nómina de cada persoa traballadora como complemento persoal baixo o concepto de antigüidade consolidada non sendo tal contía absorbible nin compensable.

  A tales efectos indícase a continuación o importe do quinquenio consolidado para cada unha das categorías profesionais vixentes á data de consolidación da antigüidade:

  CATEGORÍAS PROFESIONAIS QUINQUENIO CONSOLID.

  Encargado, Xefe de oficina 342,85

  Oficial 1ª, Vixiante, serrador 335,71

  Medidor, condutor, afiador, oficial 2ª, serrador de serra circular 330,82

  Axudante 321,04

  Peón especialista 319,98

  Peón vixiante 318,26

  Aprendiz/Traballador formación 254,93

  Artigo Décimo Oitavo. Horas extras

  A realización de horas extraordinarias só será admisible nos seguintes supostos:

  a) Horas extraordinarias necesarias para reparar sinistros e outros danos extraordinarios e urxentes, e no suposto de risco de perdas de materia prima.

  b) Horas extraordinarias necesarias para períodos punta de produción, ausencias imprevistas, cambios de quendas e outras circunstancias de carácter técnico propias da actividade, sempre e cando non caiba a utilización das distintas modalidades de contratación de persoal. Neste suposto consideraranse como horas extraordinarias estruturais.

  A dirección da empresa informará periodicamente aos representantes dos traballadores/as sobre as horas extraordinarias realizadas.

  Establécese que o prezo das horas extras, para o caso do seu pagamento, resultará incrementado no 20% do prezo da hora ordinaria. A partires do 1 de xaneiro de 2022 o incremento sobre o prezo da hora ordinaria será do 40%.

  Artigo Décimo Noveno. Dietas

  Toda persoa traballadora con dereito a axudas de custo percibirá, as contías que se indican a continuación ou ben gastos a xustificar, a elección da empresa.

  Media axuda de custo: 11,00 euros (ONCE EUROS).

  Axuda de custos Completa: 35,00 euros (TRINTA E CINCO EUROS). A partires da publicación do presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo a contía da dieta completa será de 50,00 euros (CINCUENTA EUROS).

  Artigo Vixésimo. Xubilación

  As persoas traballadoras comprendidas no presente convenio que se xubilen cunha antigüidade de 5 anos na empresa terán dereito a 30 días de vacacións retribuídas e no caso de que xubilen con máis de 10 anos de antigüidade na empresa terán dereito a 60 días de vacacións retribuídas.

  Artigo Vixésimo Primeiro. Seguridade e hixiene

  1º.- A persoa traballadora, na prestación dos seus servicios, terá dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e hixiene.

  2º.- A persoa traballadora estará obrigada a cumprir e utilizar no seu traballo as medidas legais e regulamentarias de seguridade e hixiene.

  3º.- Na inspección e control das referidas medidas, que sexan de cumprimento obrigado polo empresario, a persoa traballadora terá dereito a participar por medio dos seus representantes legais no centro de traballo, se non se conta con órganos ou centros especializados competentes na materia, dacordo coa lexislación vixente.

  4º.- O empresario está obrigado a facilitar unha formación práctica axeitada en materia de seguridade e hixiene ao persoal traballador que contrate, ou cando cambien de posto de traballo ou teñan que aplicar unha nova técnica que poida ocasionar riscos graves para a propia persoa traballadora ou para os compañeiros/as ou terceiros, ben sexa por servicios propios ou coa intervención dos servicios oficiais correspondentes. A persoa traballadora está obrigada a seguir ditas ensinanzas e a realiza-las prácticas cando se celebren dentro da xornada de traballo ou noutras horas, pero con desconto naquelas do tempo empregado nas mesmas.

  5º.- Os órganos internos da empresa, competentes en materia de seguridade e hixiene e, no seu defecto, os representantes legais dos traballadores/as no centro de traballo, que constaten un risco grave de accidente pola inobservancia da lexislación aplicable á materia, requirirán o empresario por escrito para que adopte as medidas oportunas que fagan desaparecer o estado de risco; si a petición non fose atendida no prazo de catro días, dirixiranse a Autoridade competente; esta si constatase a veracidade das circunstancias alegadas, mediante resolución fundada requirirá o empresario para que adopte as medidas de seguridade apropiadas ou suspenda as actividades na zona ou local de traballo.

  Tamén poderá ordenar, cos informes técnicos precisos, a paralización inmediata da actividade si estimase un risco grave e inminente de accidente.

  Si o risco de accidente fose inminente, a paralización das actividades poderá ser acordada por decisión dos órganos competentes da empresa en materia de seguridade ou polo setenta e cinco por cento dos representantes dos traballadores/as en empresas con procesos descontinuos, e da totalidade dos mesmos naquelas nas que o proceso sexa continuo; tal acordo será comunicado de inmediato á empresa e maila Autoridade Laboral, a que en 24 horas anulará ou ratificará a paralización acordada.

  Artigo Vixésimo Segundo. Roupa de traballo

  A empresa con carácter xeral facilitará ao persoal traballador dúas fundas ó ano, unha cada seis meses; non obstante o anterior, no caso de deterioro da funda que imposibilite o seu uso durante o semestre de que se trate, a empresa reponerá a mesma ao persoal traballador afectado.

  A empresa facilitará ao persoal traballador todos aqueles artigos de seguridade que especifique a lexislación vixente, especialmente ao persoal desprazado no monte que realice funcións de poda ou tronzado entregaránselle botas axeitadas así como calquera outro equipo de protección individual que resulte necesario conforme á avaliación de riscos laborais, obriga que, no caso de incumprimento, dará lugar ás sancións previstas na Lei de Prevención de Riscos Laborais.

  Do mesmo xeito, os traballadores/as afectados pola aplicación do Convenio virán obrigados ao emprego dos equipos de protección individual proporcionados polas empresas, elo de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 31/1995, obriga que, no caso de incumprimento, suporá a comisión das infraccións previstas na normativa laboral de aplicación.

  Artigo Vixésimo Terceiro. Recoñecementos médicos

  Sempre que as mutuas patronais ou laborais que cubran os riscos de accidente de traballo en cada empresa, desexen realizar recoñecementos médicos sobre posibles enfermidades profesionais, así como cando o Gabinete de Seguridade e Hixiene de Lugo propoña recoñecementos no sector, as empresas estarán obrigadas a facilitalo tempo necesario para realizar estes servicios médicos, previa a correspondente citación por escrito na que deberá figurar día, hora e lugar de recoñecemento.

  Cando os resultados do recoñecemento médico rutineiro fagan ver a necesidade dunha atención máis especializada en materia de saúde laboral, acudirase ó Gabinete de Seguridade e Hixiene de Lugo.

  Artigo Vixésimo Cuarto. Póliza de seguros

  As empresas afectadas polo presente convenio, estarán obrigados a concertar, con primas íntegras a seu cargo, unha póliza de seguro que cubra no caso de accidente de traballo, así declarado pola Seguridade Social, os riscos de falecemento e invalidez permanente nos graos de total, absoluta e gran invalidez. As contías da citada póliza serán de 27.000 euros (VINTESETE MIL EUROS] no caso de falecemento e 30.000 euros (TRINTA MIL EUROS) no caso de invalidez permanente en calquera dos seus tres graos.

  A partires da publicación do presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e cando teña lugar para cada empresa a primeira renovación da póliza prevista no presente artigo, a contía cuberta pasará a ser de 30.000 euros (TRINTA MIL EUROS] no caso de falecemento e 35.000 euros (TRINTA E CINCO MIL EUROS) no caso de invalidez permanente en calquera dos seus tres graos.

  Asimesmo estenderase a cobertura no caso de morte natural por continxencia común, coa cantidade de 7.000 euros (SETE MIL EUROS). A partires da publicación do presente Convenio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e cando teña lugar para cada empresa a primeira renovación da póliza prevista neste parágrafo, a contía cuberta pasará a ser de 10.000 euros (DEZ MIL EUROS].

  Esta compensación é compatible coa pensión ou indemnización que poida percibir a persoa traballadora da Seguridade Social, Mutualidade ou Montepío.

  Non obstante, a indemnización que se perciba con cargo ao seguro aquí establecido, considerarase como entrega a conta da indemnización que, no seu caso, puideran declarar con cargo á empresa, os Tribunais de Xustiza, compensándose ata onde aquela alcance.

  Artigo Vixésimo Quinto. Vinculación a totalidade

  No suposto de que a autoridade laboral ou a xurisdición competente estimase que algunha das condicións pactadas no presente convenio colectivo conculca a legalidade vixente ou lesiona gravemente intereses de terceiros e como queira que este convenio na súa redacción actual constitúe un todo orgánico indivisible, terase por totalmente ineficaz debendo reconsiderarse o seu contido íntegro pola Comisión Negociadora.

  Artigo Vixésimo Sexto. Forma do contrato

  A admisión de persoas traballadoras na empresa, a partir de a entrada en vigor do presente convenio, realizarase a través do contrato escrito.

  Así mesmo, formalizaranse por escrito as comunicacións de prolongación ou ampliación destes e o preaviso da súa finalización, referidos aos contratos temporais.

  O contrato de traballo deberá formalizarse antes de comezar a prestación de servizos. No contrato escrito constarán: as condicións que se pacten, o grupo profesional en que queda encadrado a persoa traballadora e os demais requisitos formais legalmente esixidos. Unha vez rexistrado o contrato na oficina pública, entregarase copia á persoa traballadora.

  O ingreso ao traballo poderá realizarse de conformidade con calquera das modalidades reguladas no Estatuto dos Traballadores, disposicións de desenvolvemento e no presente convenio.

  As empresas estarán obrigadas a solicitar dos organismos públicos de emprego as persoas traballadoras que necesiten, cando así esixa a lexislación vixente, mediante oferta de emprego.

  As empresas, previamente ao ingreso, poderán realizar aos interesados/as as probas de selección (teóricas, prácticas, médicas e/ou psicotécnicas) que consideren necesarias para comprobar se o seu grao de aptitude e a súa preparación son adecuadas ao grupo profesional e posto de traballo que vaian desempeñar.

  Artigo Vixésimo Sétimo. Período de proba

  Poderá concertarse, por escrito, un período de proba, que en ningún caso poderá exceder de:

  a) Grupo 1 e 2: Seis meses.

  b) Grupos 3 e 4: Dous meses.

  c) Grupo 5: Un mes.

  d) Grupo 6 e 7: Quince días hábiles.

  As persoas traballadoras que nun período de dous anos formalicen varios contratos de traballo, de carácter temporal, calquera que sexa a súa modalidade, para o mesmo grupo profesional e posto de traballo, e para a mesma empresa, ou grupo de empresas estarán exentos do período de proba.

  No suposto de contratacións de duración igual ou inferior a tres meses, o período de proba non poderá exceder nunca do 50% da duración pactada.

  Artigo Vixésimo Oitavo. Modalidades de contratación

  As diferentes modalidades de contratación se rexerán, no ámbito de aplicación do presente Convenio, polo disposto no IV Convenio Estatal da Madeira ou texto que o substitúa, así como na normativa laboral vixente.

  28.1. Contratos eventuais por circunstancias da produción.

  1. º A duración máxima dos contratos eventuais por circunstancias da produción, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos, poderá ser de ata doce meses nun período de dezaoito meses.

  2. º Os contratos de duración inferior á máxima establecida no parágrafo anterior poderán prorrogarse mediante acordo das partes, por unha única vez, sen que a duración do total do contrato poida exceder de dita duración máxima.

  3. º Os contratos celebrados con anterioridade á publicación do presente Convenio poderán prorrogarse cos límites anteriores e con as condicións do presente artigo.

  4. º Á terminación do contrato, se este tivera sido de duración igual ou inferior a catro meses, a empresa verase obrigada a satisfacer á persoa traballadora unha indemnización de quince días de salario por ano de servizo. Se a duración tivera sido superior a catro meses, a empresa verase obrigada a satisfacer á persoa traballadora unha indemnización de 20 días por ano de servizo. Estas indemnizacións surtirán efectos dende o primeiro día.

  5. º Os contratos que se celebren baixo esta modalidade contendrán unha referencia expresa ao presente artigo.

  Artigo Vixésimo Noveno. Empresas de Traballo Temporal (ETTs)

  As empresas afectadas por este Convenio cando contraten os servizos de empresas de traballo temporal, ou outro tipo de empresas que empreguen a modalidade contractual de posta a disposición, garantirán que as persoas traballadoras postas á súa disposición teñan os mesmos dereitos laborais e retributivos que lles corresponden ás súas persoas traballadoras en aplicación do presente Convenio. Esta obriga constará expresamente nos correspondentes contratos de traballo.

  Artigo Trixésimo. Incapacidade temporal

  As empresas complementarán ata o 100% do salario pactado no convenio, as prestacións dos traballadores/as que se encontraran na situación de incapacidade laboral, derivada de accidente de traballo acaecido dentro da xornada laboral.

  Igualmente, complementarase o 85% do salario total recollido na táboa salarial, dende o día 60 de vixencia da situación de IT derivada de continxencias comúns, ata a súa finalización.

  Artigo Trixésimo Primeiro. Delegado sindical

  1. Nas empresas cuxo cadro de persoal supere as 100 persoas traballadoras, e en concepto de mellora do disposto no artigo 10 da Lei Orgánica de Liberdade Sindical, os sindicatos con presenza nos órganos de representación unitaria, poderán nomear un delegado/a sindical, cos dereitos e obrigas que se deriven do devandito artigo.

  Respectaranse, en todo caso, aquelas condicións máis favorables establecidas con anterioridade á entrada en vigor do presente convenio nos ámbitos inferiores.

  A representación do sindicato na empresa exerceraa un delegado/a, nos termos previstos na Lei Orgánica 11/1985, de Liberdade Sindical. O sindicato que alegue posuír dereito a estar representado mediante titularidade persoal en calquera empresa, deberá acreditalo ante esta en forma fidedigna, recoñecendo esta, deseguido, ao citado delegado a súa condición de representante do sindicato a todos os efectos.

  Os delegados/as sindicais terán as competencias, garantías e funcións recoñecidas nas leis ou normas que as desenvolvan.

  2. O delegado/a sindical deberá ser a persoa traballadora que se designará de acordo cos estatutos do sindicato ou central a quen representa, terán recoñecidas as seguintes funcións:

  Recadar cotas e distribuír información sindical, fóra das horas de traballo e sen perturbar a actividade normal da empresa.

  Representar e defender os intereses do sindicato a quen representa e dos seus afiliados/as no centro de traballo, e servir de instrumento de comunicación entre o sindicato ou central sindical e a Dirección da empresa.

  Asistir ás reunións do Comité de Empresa do centro de traballo e Comité de seguridade e hixiene no traballo con voz e sen voto.

  Ter acceso á mesma información e documentación que a empresa poña a disposición do Comité de Empresa representándose as mesmas garantías recoñecidas pola Lei e o presente convenio aos membros do Comité de Empresa, e estando obrigado a gardar sixilo profesional en todas aquelas materias nas que legalmente proceda.

  Será informado e oído pola Dirección da empresa no tratamento daqueles problemas de carácter colectivo que afecten, en xeral, ás persoas traballadoras do seu centro de traballo, e particularmente aos afiliados/as ao seu sindicato que traballen no devandito centro.

  O delegado/a sindical cinguirá as súas tarefas á realización das funcións sindicais que lle son propias, axustando, en calquera caso, a súa conduta á normativa legal vixente.

  3. As seccións sindicais dos sindicatos máis representativos terán dereito á utilización dun local axeitado, no que poidan desenvolver as súas actividades, naqueles centros de traballo que se establezan nos convenios de ámbito inferior.

  Participación nas negociacións dos convenios colectivos:

  Aos delegados/as sindicais que participen nas Comisións Negociadoras de convenios colectivos, mantendo a súa vinculación como persoas traballadoras en activo dalgunha empresa, seranlles concedidos permisos retribuídos por estas co fin de facilitarlles o seu labor como negociadores e durante o transcurso da antedita negociación, sempre que a empresa estea afectada directamente polo convenio colectivo de que se trate.

  Reunirse, fóra das horas de traballo e sen perturbar a actividade normal da empresa, coas persoas traballadoras desta afiliadas ao seu sindicato.

  Inserir comunicados nos taboleiros de anuncios, previstos para tal efecto, que puidesen interesar aos afiliados/as ao sindicato e ás persoas traballadoras do centro.

  Os delegados/as sindicais, sempre que non formen parte do Comité de Empresa, disporán dun crédito de horas mensuais retribuídas, en iguais termos e contido que os considerados neste convenio.

  Artigo Trixésimo Segundo. Coidado de fillo/a

  O nacemento, que comprende o parto e o coidado de menor de 12 meses, suspenderá o contrato de traballo da nai biolóxica e do proxenitor distinto da nai biolóxica durante 16 semanas, tendo dereito ambos proxenitores á percepción da correspondente prestación económica ao cargo da Seguridade Social consistente nun subsidio equivalente ao 100% da base reguladora.

  Para ambos proxenitores, pai e nai, das 16 semanas de suspensión, serán obrigatorias as 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores ao parto, que haberán de disfrutarse a xornada completa. Unha vez transcurridas as 6 primeiras semanas, a suspensión do contrato poderá distribuirse a vontade de cada un dos proxenitores, en períodos semanas a disfrutar de xeito acumulado ou interrumpido e exercitarse dende o remate da suspensión obrigatoria posterior ao parto ata que o fillo ou filla cumpra 12 meses. A nai biolóxica poderá non obstante anticipar o exercicio da suspensión ata 4 semanas antes da data previsible do parto. O disfrute de cada período haberá de comunicarse á empresa cunha antelación mínima de 15 días. Igualmente transcurridas as 6 primeiras semanas inmediatamente posteriores ao parto, a suspensión poderá disfrutarse en réxime de xornada completa ou parcial, previo acordo entre a empresa e a persoa traballadora.

  O dereito recollido neste artigo é individual da persoa traballadora, sen que poida transferir o seu exercicio ao outro proxenitor.

  Nos casos de parto prematuro e naqueles casos nos que, por outras causas, o neonato teña que permanecer hospitalización a continuación do parto, o período de suspensión poderá computarse, a instancia da nai biolóxica ou do outro proxenitor, a partires da data de alta hospitalaria, excluíndose de dito cómputo as 6 semanas posteriores ao parto de suspensión obrigatoria do contrato da nai biolóxica.

  Nos casos de parto prematuro con falta de pese e naqueles casos nos que o neonato precise, por algunha condición clínica, hospitalización a continuación do parto por período superior a 7 días, o período de suspensión ampliarase en tantos días como o nacido esté hospitalizado, cun máximo de 13 semanas adicionais, nos termos nos que se desenvolva regulamentariamente.

  No caso de falecemento do fillo ou filla, o período de suspensión non se reducirá, salvo que, rematadas as 6 semanas de descanso obrigatorio, se solicite a reincorporación ao posto de traballo.

  Nos supostos de adopción, garda con fins de adopción e de acollemento, a suspensión terá igualmente unha duración de 16 semanas para cada adoptante, gardador ou acolledor, debendo disfrutarse 6 semanas a xornada completa de xeito ininterrumpido inmediatamente despois da resolución xudicial da adopción ou da decisión administrativa da garda ou acollemento e as 10 semanas restantes poderanse disfrutar en períodos semanas, de xeito acumulado ou interrumpido, dentro dos 12 meses seguintes á resolución xudicial ou administrativa, comunicando o período ou períodos de disfrute á empresa cunha antelación mínima de 15 días. A maiores, a suspensión destas 10 semanas restantes poderá exercitarse en réxime de xornada completa ou parcial, previo acordo entre a empresa e a persoa traballadora.

  Nos supostos de adopción internacional, se os proxenitores teñen que facer un desprazamento previo ao país de orixe do adoptado, o período de suspensión poderá iniciarse ata 4 semanas antes da resolución pola que se constitúe a adopción.

  Este dereito é individual para a persoa traballadora, sen que poida transferirse o seu exercicio ao outro adoptante, gardador ou acolledor.

  No suposto de discapacidade do fillo ou filla no nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, a suspensión terá unha duración adicional de 2 semanas, unha para cada un dos proxenitores, ampliación que procederá igualmente no caso de nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento múltiple por cada fillo ou filla distinta do primeiro.

  No non previsto neste artigo, estarase ao disposto no artigo 48 do Estatuto dos Traballadores e normativa que o desenvolva.

  Artigo Trixésimo Terceiro. Igualdade

  As partes asinantes do presente Convenio, conscientes da necesidade de seguir avanzando na igualdade de mulleres e homes no ámbito laboral, e incidir na igualdade no traballo e na non discriminación de xénero, así como na eliminación de estereotipos, fomentando o igual valor de homes e mulleres en todos os ámbitos, comprométense a adoptar as medidas que se estimen necesarias e acordan levar a cabo diferentes actuacións en base ao seguintes principios:

  - Promover a aplicación efectiva da igualdade de oportunidades na empresa en canto ao acceso ao emprego, a formación, a promoción, a protección da maternidade e nas condicións de traballo.

  - Prevenir, detectar e erradicar calquera manifestación de discriminación, directa ou indirecta.

  - Identificar conxuntamente líneas de actuación e impulsar e desenvolver accións concretas nesta materia.

  - Impulsar unha presenza equilibrada da muller nos ámbitos da empresa.

  Conforme ao indicado, os dereitos e obrigas establecidos na lexislación laboral e neste Convenio afectarán por igual a homes e mulleres e as empresas virán obrigadas a pagar por traballo de igual valor os mesmos salarios e complemento sen discriminación de sexo.

  Nas empresas que legalmente estean obrigadas a elo, as medidas de igualdade haberán de dirixirse á elaboración e aplicación dun Plan de Igualdade nos termos regulados na Disposición Adicional Primeira do IV Convenio Colectivo Estatal do sector da madeira.

  Artigo Trixésimo Cuarto. Normas Supletorias

  No non recollido no presente convenio, serán de aplicación as normas xerais legais, e en especial o IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira.

  Disposicións Adicionais

  Disposición Adicional Primeira

  As partes asinantes deste convenio consideran o Acordo Interprofesional Galego sobre dos procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo como a canle idóneo para a solución dos conflitos colectivos laborais.

  Disposición Adicional Segunda

  Habida conta da lexislación supletoria establecida no Artigo Trixésimo Terceiro do presente Convenio, este rexerase, en materias tales como a clasificación profesional e a igualdade, polas regulacións establecidas ao efecto no IV Convenio Colectivo Estatal da Madeira.

  ANEXOS

  Anexo I.- Táboa salarial 2020

  Anexo II.- Táboa salarial 2021

  Anexo III.- Táboa salarial 2022

  Anexo IV.- Táboa salarial 2023

  Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI