Jurisprudencia Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2017 por PARICIO RALLO, EDUARDO tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Administrativo Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2017 Ponente: Paricio Rallo, Eduardo Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 936/2017

Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 936/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 78/2015 de 15 de Diciembre de 2017

Orden: Administrativo Fecha: 15/12/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Paricio Rallo, Eduardo Núm. Sentencia: 936/2017 Núm. Recurso: 78/2015

Resumen: ...material de la mateixa, com és el cas.Cal afegir finalment que és ben cert que la sentència dictada en data 1 de juny de 2010 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea va admetre les restriccions en el nombre de farmàcies i en les distancies entre les mateixes en la mida que aquestes restriccions responen a una raó d'interès general que les justifiquen. Ara bé, això no treu que el principi que regeix... PARICIO RALLO, EDUARDO Sentencia Contencioso-Administrativo936/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 78/2015 de 15 de Diciembre de 2017 Sentencia Contencioso-Administrativo936/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 78/2015, 15-12-2017
1 Resultados