Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Civil Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008 Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 207/2008

Sentencia Civil Nº 207/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 630/2007 de 01 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 01/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 207/2008 Núm. Recurso: 630/2007

Resumen: .... 630/2007,interposat per la representació dels Srs. María Rosa i Cornelio , part demandada en aquesta litis, contrala sentència dictada el 1 de març de 2007 pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa a les actuacions de procediment ordinari núm. 71/2006 iha pronunciat la següent Sentència.Primer. La part dispositiva de la Sentència apel·lada és la següent: "FALLO.- Que estimando íntegramente... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil207/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Rec 630/2007 de 01 de Abril de 2008 Sentencia Civil207/2008, AP - Barcelona, Rec 630/2007, 01-04-2008...

Sentencia Civil Nº 207/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 630/2007 de 01 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 01/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 207/2008 Núm. Recurso: 630/2007

Resumen: ...part; l'error de Correus està acreditat per certificació; 2on) incongruència de la demanda i de la sentència: aquesta part va excepcionar que no es podia demanar l'extinció del contracte d'arres i alhora el seu compliment; el Jutjat desestima l'excepció manifestant quelcom també incongruent, que estem davant d'un contracte de compravenda amb arres i que el que demana l'actora és la resolució de la... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil207/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 630/2007 de 01 de Abril de 2008 Sentencia Civil207/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 630/2007, 01-04-2008...
2 Resultados