Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Lugo del año 2013 fallo : Estima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Tribunal

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Civil Tribunal: AP - Lugo Año: 2013 Fallo: Estima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 204/2013

Sentencia Civil Nº 204/2013, Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1, Rec 168/2013 de 20 de Mayo de 2013

Orden: Civil Fecha: 20/05/2013 Tribunal: AP - Lugo Núm. Sentencia: 204/2013 Núm. Recurso: 168/2013

Resumen: ...PRIMEIRO.-Ambas demandantes, INSUIÑA, S.L., e Agroseguro recorren a sentencia que estima parcialmente a demanda da segunda e desestima integramente a da primeira. Os fundamentos do recurso interposto por INSUIÑA son os seguintes: primeiro, incorrecta aplicación por parte da xulgadora das normas aplicábeis ao caso e, concretamente, do 'Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de Estradas... ...Sentencia Civil204/2013, Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1, Rec 168/2013 de 20 de Mayo de 2013 Sentencia Civil204/2013, AP - Lugo, Sec. 1, Rec 168/2013, 20-05-2013...
1 Resultados