Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2011 por PERARNAU MOYA, JOAN

Orden: Civil Tribunal: AP - Tarragona Año: 2011 Ponente: Perarnau Moya, Joan

Sentencia Civil Nº 366/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 131/2011 de 20 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 20/09/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 366/2011 Núm. Recurso: 131/2011

Resumen: PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 366/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 131/2011 de 20 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 366/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 131/2011, 20-09-2011

Sentencia Civil Nº 217/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 568/2010 de 24 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 24/05/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 217/2011 Núm. Recurso: 568/2010

Resumen: ...d'aquest Tribunal (S de 29 de març de 2011, entre moltes) que procedeix rebutjar ad limine les al·legacions en els casos que s'oposa al judici verbal derivat d'un monitori una causa diferent a la que es va oposar al monitori, doncs suposa anar contra els seus propis actes, és un frau processal ( art. 11.2 LOPJ) i genera indefensió a la part actora, la qual va lògicament al judici amb les proves per a... PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 217/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 568/2010 de 24 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 217/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 568/2010, 24-05-2011

Sentencia Civil Nº 216/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 452/2010 de 19 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 19/05/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 216/2011 Núm. Recurso: 452/2010

Resumen: PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 216/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 452/2010 de 19 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 216/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 452/2010, 19-05-2011

Sentencia Civil Nº 32/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 264/2010 de 25 de Enero de 2011

Orden: Civil Fecha: 25/01/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 32/2011 Núm. Recurso: 264/2010

Resumen: PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 32/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 264/2010 de 25 de Enero de 2011 Sentencia Civil Nº 32/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 264/2010, 25-01-2011

Sentencia Civil Nº 208/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 542/2010 de 17 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 17/05/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 208/2011 Núm. Recurso: 542/2010

Resumen: PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 208/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 542/2010 de 17 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 208/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 542/2010, 17-05-2011

Sentencia Civil Nº 500/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 51/2011 de 13 de Diciembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 13/12/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 500/2011 Núm. Recurso: 51/2011

Resumen: PRIMER.- En data 8-9-2011 es va presentar pels recurrents per la via de l' art. 271 LEC un Decret de l'Ajuntament de Reus de data 14-7-2011 per a la seva admissió com a prova documental. La part contrària s'oposa a la seva admissió. Conforme l' art. 271.2 LEC no procedeix admetre el document al no resultar condicionant o decisiu per a resoldre el plet. Es tracta d'un Decret de l'Ajuntament... PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 500/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 51/2011 de 13 de Diciembre de 2011 Sentencia Civil Nº 500/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 51/2011, 13-12-2011

Sentencia Civil Nº 348/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 163/2011 de 13 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 13/09/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 348/2011 Núm. Recurso: 163/2011

Resumen: PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 348/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 163/2011 de 13 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 348/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 163/2011, 13-09-2011

Sentencia Civil Nº 166/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 352/2009 de 12 de Abril de 2011

Orden: Civil Fecha: 12/04/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 166/2011 Núm. Recurso: 352/2009

Resumen: PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 166/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 352/2009 de 12 de Abril de 2011 Sentencia Civil Nº 166/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 352/2009, 12-04-2011

Sentencia Civil Nº 438/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 150/2011 de 08 de Noviembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 08/11/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 438/2011 Núm. Recurso: 150/2011

Resumen: ...de 2.003) se fijó en el 4,25% para dicho año (Ley 52/2002 ), se considera que el interés moratorio pactado del 2% mensual, esto es, el 24% anual, es abusivo y desproporcionado, por lo que debe ser reducido al 10,63% anual, esto es, 2,5 veces el interés legal del dinero". En el mismo sentido Autos AP Tarragona, Secc. 3ª, de 30 de junio de 2009 y 9 de diciembre de 2009 , entre otros. En... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 438/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 150/2011 de 08 de Noviembre de 2011 Sentencia Civil Nº 438/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 150/2011, 08-11-2011...

Sentencia Civil Nº 21/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 327/2010 de 18 de Enero de 2011

Orden: Civil Fecha: 18/01/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 21/2011 Núm. Recurso: 327/2010

Resumen: PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 21/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 327/2010 de 18 de Enero de 2011 Sentencia Civil Nº 21/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 327/2010, 18-01-2011
140 Resultados