Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2019 por URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2019 Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 223/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 15/2019 de 11 de Marzo de 2019

Orden: Penal Fecha: 11/03/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 223/2019 Núm. Recurso: 15/2019

Resumen: ...Primer.L'apel lant combat la sentència absolutòria dictada en primera instància enunciant l'únic motiu d'impugnació que formula 'error en la valoración de la prueba', del qual deriva 'infracción por inaplicación del artículo 171.7º del Código Penal ', i demana que l'òrgan d'apel lació revoqui la sentència impugnada 'anulando la misma (y) mandando devolver los autos al Juzgado de Instrucción núm... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 223/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 15/2019 de 11 de Marzo de 2019 Sentencia Penal Nº 223/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 15/2019, 11-03-2019...

Sentencia Penal Nº 387/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 105/2019 de 07 de Mayo de 2019

Orden: Penal Fecha: 07/05/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 387/2019 Núm. Recurso: 105/2019

Resumen: ...versió que afirma l'origen de les lesions observades pels facultatius, de manera que el pronunciament condemnatori de la sentència apel lada només es pot considerar basat en la declaració de l'acusadora particular, declaració insuficient, en aquest cas, per enervar la presumpció d'innocència.La presumpció constitucional en l'àmbit del procés penal, no hauria d'ésser necessari recordar-ho, és... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 387/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 105/2019 de 07 de Mayo de 2019 Sentencia Penal Nº 387/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 105/2019, 07-05-2019...

Sentencia Penal Nº 388/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 95/2019 de 07 de Mayo de 2019

Orden: Penal Fecha: 07/05/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 388/2019 Núm. Recurso: 95/2019

Resumen: ...estimar el motiu principal de recurs, la qual cosa exclou l'examen del motiu subsidiari.Tercer.Els article 239 i 240.2, paràgraf 2n de la Llei d'enjudiciament criminal disposen que en les sentències s'ha de resoldre sobre el pagament de les costes processals, i que les costes en cap cas s'imposaran a l'acusat absolt, de manera que, essent el pronunciament d'aquesta sentència absolutori, s'han de... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 388/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 95/2019 de 07 de Mayo de 2019 Sentencia Penal Nº 388/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 95/2019, 07-05-2019...

Sentencia Penal Nº 557/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 130/2019 de 01 de Julio de 2019

Orden: Penal Fecha: 01/07/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 557/2019 Núm. Recurso: 130/2019

Resumen: ...Primer.L'apel·lant combat la sentència dictada en primera instància enunciant tres motius d'impugnació: 'error en la apreciación de la prueba', 'Infracción de lo preceptuado en el artículo 263 del Código Penal ' i 'en cuanto a la penalogía de los hechos', motiu aquest darrer subsidiari, en raó del qual demana, per al cas de mantenir-se la condemna, la pena d'1 any de presó.Segon.Per donar... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 557/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 130/2019 de 01 de Julio de 2019 Sentencia Penal Nº 557/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 130/2019, 01-07-2019...

Sentencia Penal Nº 847/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 240/2019 de 08 de Noviembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 08/11/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 847/2019 Núm. Recurso: 240/2019

Resumen: ...), tot i que la data primera que consta és de 27/01/2017 (foli 204) i la de darrera 10/02/2019.Queixar-se de que la jutgessa a quo no tingués en compte aquest documents no té sentit, perquè, a banda que sí es prenen en consideració i es fa concret esment al fonament jurídic segon de la sentència apel·lada, res no tenen a veure amb els fets enjudiciat en aquesta causa unes lesions produïdes molts anys... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 847/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 240/2019 de 08 de Noviembre de 2019 Sentencia Penal Nº 847/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 240/2019, 08-11-2019...

Sentencia Penal Nº 925/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 235/2019 de 27 de Noviembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 27/11/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 925/2019 Núm. Recurso: 235/2019

Resumen: ...Primer.L'apel·lant combat la sentència absolutòria dictada en primera instància enunciant un únic motiu d'impugnació: 'error en la valoración de la prueba', en raó del qual demana la nul·litat d'aquella resolució.Segon.Certament, l' article 792.2 de la Llei d'enjudiciament criminal (LECr) disposa quela sentència d'apel·lació no pot condemnar l'encausat que va ser absolt en primera instància ni... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 925/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 235/2019 de 27 de Noviembre de 2019 Sentencia Penal Nº 925/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 235/2019, 27-11-2019...

Sentencia Penal Nº 781/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 225/2019 de 22 de Octubre de 2019

Orden: Penal Fecha: 22/10/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 781/2019 Núm. Recurso: 225/2019

Resumen: ...qual es trobava l'acusat al bar-restaurant, inviabilitat determinant de l'estimació del recurs.Tercer.Els article 239 i 240.2, paràgraf 2n de la Llei d'enjudiciament criminal disposen que en les sentències s'ha de resoldre sobre el pagament de les costes processals, i que les costes en cap cas s'imposaran a l'acusat absolt, de manera que, essent el pronunciament d'aquesta sentència absolutori... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 781/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 225/2019 de 22 de Octubre de 2019 Sentencia Penal Nº 781/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 225/2019, 22-10-2019...

Sentencia Penal Nº 589/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 170/2019 de 11 de Julio de 2019

Orden: Penal Fecha: 11/07/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 589/2019 Núm. Recurso: 170/2019

Resumen: ...de l'acusadora particular al plenari i la sentència, sorprèn que la jutgessa a quo, a la darrera pregunta que la defensa dirigí a aquella, digués a aquesta que ja havia posat de manifest les contradiccions existents al seu parer entre la declaració al plenari i les manifestacions fetes prèviament (minuts 21 i 22 de la gravació), i a la sentència aquesta dada no es pren en consideració el més mínim... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 589/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 170/2019 de 11 de Julio de 2019 Sentencia Penal Nº 589/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 170/2019, 11-07-2019...

Sentencia Penal Nº 749/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2019 de 10 de Octubre de 2019

Orden: Penal Fecha: 10/10/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 749/2019 Núm. Recurso: 180/2019

Resumen: ...les proves següents, que són les que poden permetre considerar enervada la presumpció d'innocència i han d'ésser valorades a la sentència, d'acord amb l' article 741 de la Llei d'enjudiciament criminal: 1) interrogatori de l'acusat (minuts 5 a 11); 2) testifical d' Asunción (minuts 13 a 17); 3) reproducció d'exploració de menor en fase d'instrucció (minuts 17 a 26); 4) testifical de María Inés... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 749/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2019 de 10 de Octubre de 2019 Sentencia Penal Nº 749/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 180/2019, 10-10-2019...

Sentencia Penal Nº 953/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 185/2019 de 04 de Diciembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 04/12/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 953/2019 Núm. Recurso: 185/2019

Resumen: ...Primer.L'apel·lant combat la sentència dictada en primera instància enunciant quatre motius d'impugnació: 'nulidad de la sentencia apelada al amparo del art. 238.3 de la LOPJ por vulneración del art. 24.1 de la Constitución ', en referència al 'principio de presunción de inocencia'; 'nulidad de la sentencia apelada al amparo del art. 238.3 de la LOPJ por inaplicación del art. 50 CP... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 953/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 185/2019 de 04 de Diciembre de 2019 Sentencia Penal Nº 953/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 185/2019, 04-12-2019...
96 Resultados