Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon

Sentencia Penal Nº 219/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 750/2021 de 30 de Septiembre de 2021

Orden: Penal Fecha: 30/09/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 219/2021 Núm. Recurso: 750/2021

Resumen: ...absolutoria. No recurso solicítase a súa revogación en el sentido de establecer la condena a las responsabilidades penales y las civiles derivadas solicitadas por esta parte en su escrito de acusación y ratificadas luego en el acto del juicio oral.Mais deseguido no recurso de apelación reflíctense tres outrosís:2.1.- No primeiro outrosí refírese que recentemente, xusto o día antes da presentación do recurso... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 219/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 750/2021 de 30 de Septiembre de 2021 Sentencia Penal Nº 219/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 750/2021, 30-09-2021...

Sentencia Penal Nº 159/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 5/2021 de 29 de Junio de 2021

Orden: Penal Fecha: 29/06/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 159/2021 Núm. Recurso: 5/2021

Resumen: ..., Penal, Sección 1ª, do 30 de xaneiro de 2019 (ROJ: STS 227/2019 - ECLI:ES:TS:2019:227) razoa:«Reconoce esta Sala del Tribunal Supremo en Sentencia 1367/2011 de 20 Dic. 2011, Rec. 11088/2011 que 'no ignorándose la dificultad probatoria que se presenta en los delitos contra la libertad sexual por la forma clandestina en que los mismos se producen ( STS de 12-2-2004, nº 173/2004 ), es doctrina reiterada... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 159/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 5/2021 de 29 de Junio de 2021 Sentencia Penal Nº 159/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 5/2021, 29-06-2021...

Auto Penal Nº 323/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 384/2021 de 14 de Mayo de 2021

Orden: Penal Fecha: 14/05/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 323/2021 Núm. Recurso: 384/2021

Resumen: ..., exclúe o presunto delito de prevaricación administrativa do artigo 404 do Código penal que se pretendía.Lembra o recente ATS, Penal, Sección 1ª, do 16 de abril de 2021 ROJ: ATS 5047/2021 - ECLI:ES:TS:2021:5047A que a devandita prevaricación administrativa precisa dun plus de antixuridicidade, de forma que a resolución cuestionada introduza un grave trastorno da actividade normal dos organismos... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 323/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 384/2021 de 14 de Mayo de 2021 Auto Penal Nº 323/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 384/2021, 14-05-2021...

Sentencia Penal Nº 21/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 55/2019 de 11 de Febrero de 2021

Orden: Penal Fecha: 11/02/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 21/2021 Núm. Recurso: 55/2019

Resumen: ...temporais, son obxecto de escolma e análise pola recente STS, Penal, Sección 1ª, do 18 de decembro de 2020 ROJ: STS 4365/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4365:Subjetivamente, ausencia de incredibilidad que pudiera resultar de sus circunstancias personales. En este punto dos son los aspectos subjetivos relevantes:a) Sus propias características físicas o psicoorgánicas, como pueden ser, por ejemplo, la vista en las... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 21/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 55/2019 de 11 de Febrero de 2021 Sentencia Penal Nº 21/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 55/2019, 11-02-2021...

Sentencia Penal Nº 42/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 150/2018 de 14 de Mayo de 2018

Orden: Penal Fecha: 14/05/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 42/2018 Núm. Recurso: 150/2018

Resumen: ...lle impoña a pena no seu mínimo legal posible. O fiscal oponse a que acolla o recurso así formulado.Segundo.- Ao abeiro dos artigos 976.2 e 790.2, alega a apelante, Africa , o erro na apreciación da proba na procura da súa absolución nesta alzada do delito leve previsto e penado no artigo 147.3 do Código penal . E que, como ela mesma resume, sería ela a persoa que foi agredida tanto verbal como... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 42/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 150/2018 de 14 de Mayo de 2018 Sentencia Penal Nº 42/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 150/2018, 14-05-2018...

Sentencia Penal Nº 33/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 124/2020 de 20 de Febrero de 2020

Orden: Penal Fecha: 20/02/2020 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 33/2020 Núm. Recurso: 124/2020

Resumen: ...erro na valoración das probas e a inaplicación do artigo 142.2 do Código penal. E a isto opóñense Romeo e a compañía aseguradora Generali España, SA de seguros. O primeiro que alegan estes últimos precisamente é a prescrición, que basean no feito de que, pronunciándose na instancia a sentenza o 30 de xaneiro de 2018, dende entón o procedemento estivo paralizado ata o 29 de marzo de 2019, que foi... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 33/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 124/2020 de 20 de Febrero de 2020 Sentencia Penal Nº 33/2020, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 124/2020, 20-02-2020...

Sentencia Penal Nº 65/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 272/2019 de 28 de Marzo de 2019

Orden: Penal Fecha: 28/03/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 65/2019 Núm. Recurso: 272/2019

Resumen: ...apelante, Cesareo , solicita a absolución do delito de lesións por imprudencia grave e a condena tan só á pena de traballos en beneficio da comunidade do artigo 384 do Código penal na súa metade superior ou, de ser o caso, no grao superior. Subsidiariamente, pide a condena por ambos os dous referidos delitos en concurso ideal pero separadamente, segundo o artigo 77.2 do Código penal , ás penas de multa... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 65/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 272/2019 de 28 de Marzo de 2019 Sentencia Penal Nº 65/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 272/2019, 28-03-2019...

Sentencia Penal Nº 93/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 394/2019 de 06 de Mayo de 2019

Orden: Penal Fecha: 06/05/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 93/2019 Núm. Recurso: 394/2019

Resumen: ...responsabilidade penal do recorrente se amose fóra de toda dúbida.Precisamente por isto tamén rexeitamos o último motivo de apelación, relativo á vulneración da presunción de inocencia e inaplicación do principioin dubio pro reo.En tal sentido só cabe engadir, como en ocasións anteriores, que resulta incompatible a manida mestura de alegacións do tipo das que se reflicten no recurso de apelación. Así, xúntanse a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 93/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 394/2019 de 06 de Mayo de 2019 Sentencia Penal Nº 93/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 394/2019, 06-05-2019...

Sentencia Penal Nº 179/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 610/2018 de 30 de Octubre de 2018

Orden: Penal Fecha: 30/10/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 179/2018 Núm. Recurso: 610/2018

Resumen: Primeiro.- O acusado, Marcelino, foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de roubo con forza nas cousas en casa habitada dos artigos 237, 238.1º e 241.1 e 2 do Código penal. Recorre agora en apelación perante esta alzada na procura da súa absolución. A fiscala oponse a que acollamos a impugnación así formulada.Segundo.- A vulneración do principio acusatorio e do dereito... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 179/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 610/2018 de 30 de Octubre de 2018 Sentencia Penal Nº 179/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 610/2018, 30-10-2018

Sentencia Penal Nº 161/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 678/2019 de 19 de Julio de 2019

Orden: Penal Fecha: 19/07/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 161/2019 Núm. Recurso: 678/2019

Resumen: Primeiro.- Na instancia foi condenado Joaquín como autor responsable dun delito leve de lesións do artigo 147.2 do Código penal , polo que acode agora en apelación perante esta alzada na procura da nulidade do xuízo realizado na instancia e, subsidiariamente, da súa absolución. Tamén recorre o denunciante, Ismael , para solicitar o pagamento de 202 € polos danos nas lentes. O fiscal oponse a que... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 161/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 678/2019 de 19 de Julio de 2019 Sentencia Penal Nº 161/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 678/2019, 19-07-2019
2673 Resultados