Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon

Sentencia Penal Nº 321/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1030/2021 de 22 de Diciembre de 2021

Orden: Penal Fecha: 22/12/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 321/2021 Núm. Recurso: 1030/2021

Resumen: ..., de tal acción, subsistirían os tocamentos nos peitos e na zona dos xenitais por enriba da roupa, que, en por si, abondarían para a inicial consideración dos feitos como un delito de abuso sexual do artigo 181.1 do Código penal.Terceiro.- No relativo ao delito de abusos sexuais, xa na nosa recente SAP, Penal, Sección 2ª, do 29 de xuño de 2021 (ROJ: SAP PO 1496/2021 - ECLI:ES:APPO:2021:1496... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 321/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1030/2021 de 22 de Diciembre de 2021 Sentencia Penal Nº 321/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1030/2021, 22-12-2021...

Auto Penal Nº 629/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 770/2021 de 05 de Octubre de 2021

Orden: Penal Fecha: 05/10/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 629/2021 Núm. Recurso: 770/2021

Resumen: ...certeza ( SSTC do 2 e do 16 febreiro de 1983, 55/1990, do 28 marzo, ou a 184/2003, do 23 de outubro).Esta era a doutrina xurisprudencial que sempre seguimos (por todos, o AAP, Penal, Sección 2ª, do 30 de abril de 2008 -ROJ: AAP PO 972/2008 - ECLI:ES:APPO:2008:972A-). Pero máis recentemente, por exemplo, a STS, Penal, Sección 1ª, do 12 de setembro de 2019 ROJ: STS 3110/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3110, con... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 629/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 770/2021 de 05 de Octubre de 2021 Auto Penal Nº 629/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 770/2021, 05-10-2021...

Sentencia Penal Nº 18/2022, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 72/2020 de 26 de Enero de 2022

Orden: Penal Fecha: 26/01/2022 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 18/2022 Núm. Recurso: 72/2020

Resumen: ...nos remitiamos ao noso AAP, Penal, Sección 2ª, do 22 de marzo de 2019 (ROJ: AAP PO 424/2019 - ECLI:ES:APPO:2019:424A) e razoabamos o seguinte:'Como temos reflectido en anteriores resolucións (por todas, os autos do 22 de marzo de 2017 que pronunciamos no RT 34/2017L; do 11 de outubro de 2012 que pronunciamos no rolo de apelación RT 860/2012I; ou do 21 de abril de 2015 que pronunciamos no rolo de... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 18/2022, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 72/2020 de 26 de Enero de 2022 Sentencia Penal Nº 18/2022, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 72/2020, 26-01-2022...

Sentencia Penal Nº 254/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 852/2021 de 22 de Octubre de 2021

Orden: Penal Fecha: 22/10/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 254/2021 Núm. Recurso: 852/2021

Resumen: ...pide a condena daqueles outros dous como autores responsables, cada un deles, dun delito leve de ameazas do artigo 171.7 e doutro delito leve de coaccións do artigo 172.3, ambos do Código penal, ás mesmas penas que solicitou na instancia; e, subsidiariamente, a apelante solicita resultar condenada por tan só un delito leve de coaccións. O fiscal non formulou ningunha pretensión. E os apelados... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 254/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 852/2021 de 22 de Octubre de 2021 Sentencia Penal Nº 254/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 852/2021, 22-10-2021...

Sentencia Penal Nº 250/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 23/2020 de 14 de Octubre de 2021

Orden: Penal Fecha: 14/10/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 250/2021 Núm. Recurso: 23/2020

Resumen: ...STS, Penal, Sección 1ª, do 23 de xullo de 2021 ROJ: STS 3151/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3151 lembra que, aínda que o suxeito activo do delito non forme parte do círculo de parentes a que se alude no artigo 183.4.d do Código penal, abonda con que se demostre unha relación de superioridade por mor da idade do acusado fronte ás vítimas, a súa posición no núcleo sociofamiliar onde ocorreron os feitos, a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 250/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 23/2020 de 14 de Octubre de 2021 Sentencia Penal Nº 250/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 23/2020, 14-10-2021...

Auto Penal Nº 628/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 764/2021 de 05 de Octubre de 2021

Orden: Penal Fecha: 05/10/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 628/2021 Núm. Recurso: 764/2021

Resumen: ...inequívoco testemuño de certeza ( SSTC do 2 e do 16 febreiro de 1983, 55/1990, do 28 marzo, ou a 184/2003, do 23 de outubro).Esta era a doutrina xurisprudencial que sempre seguimos (por todos, o AAP, Penal, Sección 2ª, do 30 de abril de 2008 -ROJ: AAP PO 972/2008 - ECLI:ES:APPO:2008:972A-). Pero máis recentemente, por exemplo, a STS, Penal, Sección 1ª, do 12 de setembro de 2019 ROJ: STS 3110/2019... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 628/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 764/2021 de 05 de Octubre de 2021 Auto Penal Nº 628/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 764/2021, 05-10-2021...

Auto Penal Nº 618/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 768/2021 de 05 de Octubre de 2021

Orden: Penal Fecha: 05/10/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 618/2021 Núm. Recurso: 768/2021

Resumen: ...inequívoco testemuño de certeza ( SSTC do 2 e do 16 febreiro de 1983, 55/1990, do 28 marzo, ou a 184/2003, do 23 de outubro).Esta era a doutrina xurisprudencial que sempre seguimos (por todos, o AAP, Penal, Sección 2ª, do 30 de abril de 2008 -ROJ: AAP PO 972/2008 - ECLI:ES:APPO:2008:972A-). Pero máis recentemente, por exemplo, a STS, Penal, Sección 1ª, do 12 de setembro de 2019 ROJ: STS 3110/2019... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 618/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 768/2021 de 05 de Octubre de 2021 Auto Penal Nº 618/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 768/2021, 05-10-2021...

Auto Penal Nº 661/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 829/2021 de 18 de Octubre de 2021

Orden: Penal Fecha: 18/10/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 661/2021 Núm. Recurso: 829/2021

Resumen: ...de certeza ( SSTC do 2 e do 16 febreiro de 1983, 55/1990, do 28 marzo, ou a 184/2003, do 23 de outubro).Esta era a doutrina xurisprudencial que sempre seguimos (por todos, o AAP, Penal, Sección 2ª, do 30 de abril de 2008 -ROJ: AAP PO 972/2008 - ECLI:ES:APPO:2008:972A-). Pero máis recentemente, por exemplo, a STS, Penal, Sección 1ª, do 12 de setembro de 2019 ROJ: STS 3110/2019 - ECLI:ES:TS:2019... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 661/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 829/2021 de 18 de Octubre de 2021 Auto Penal Nº 661/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 829/2021, 18-10-2021...

Auto Penal Nº 617/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 759/2021 de 05 de Octubre de 2021

Orden: Penal Fecha: 05/10/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 617/2021 Núm. Recurso: 759/2021

Resumen: ...probabilidade da existencia dun delito, posto que a aseveración sobre a que debe acordarse o procesamento é relativa aínda que suficiente, pero sen esixir un inequívoco testemuño de certeza ( SSTC do 2 e do 16 febreiro de 1983; 55/1990, do 28 marzo, ou a 184/2003, do 23 de outubro).Esta era a doutrina xurisprudencial que sempre seguimos (por todos, o AAP, Penal, Sección 2ª, do 30 de abril de 2008 -ROJ: AAP... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 617/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 759/2021 de 05 de Octubre de 2021 Auto Penal Nº 617/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 759/2021, 05-10-2021...

Sentencia Penal Nº 219/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 750/2021 de 30 de Septiembre de 2021

Orden: Penal Fecha: 30/09/2021 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 219/2021 Núm. Recurso: 750/2021

Resumen: ...absolutoria. No recurso solicítase a súa revogación en el sentido de establecer la condena a las responsabilidades penales y las civiles derivadas solicitadas por esta parte en su escrito de acusación y ratificadas luego en el acto del juicio oral.Mais deseguido no recurso de apelación reflíctense tres outrosís:2.1.- No primeiro outrosí refírese que recentemente, xusto o día antes da presentación do recurso... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 219/2021, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 750/2021 de 30 de Septiembre de 2021 Sentencia Penal Nº 219/2021, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 750/2021, 30-09-2021...
2682 Resultados