Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2009 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Desestima

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2009 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Fallo: Desestima

Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009

Orden: Penal Fecha: 28/05/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 96/2009 Núm. Recurso: 99/2009

Resumen: ...36038370022009100472 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Pontevedra Sección: 2 Nº de Resolución: 96/2009 Fecha de Resolución: 28/05/2009 Nº de Recurso: 99/2009 Jurisdicción: Penal Ponente: JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO Tipo de Resolución: Sentencia... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009 Sentencia Penal Nº 96/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 99/2009, 28-05-2009...

Auto Penal Nº 545/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 436/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 545/2009 Núm. Recurso: 436/2009

Resumen: ..., innecesaria dada a suficiente argumentación reflectida no mesmo.As razóns polas que a xuíza a quo denega a solicitude de liberdade nun todo se comparten xa que, evidentemente concorrendo os requisitos previstos no artigo 503.1.10 e 2° da Leí de axuizamento criminal -delito de roubo con intimidación con uso de arma dos artigos 237 e 242.1 e 2 do Código penal , pena de prisión de cinco anos xa solicitada pola... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 545/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 436/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 545/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 436/2009, 30-12-2009...

Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 260/2009 Núm. Recurso: 253/2009

Resumen: ...combate.Por unha banda, a doutrina que parte da STC 167/2002, do 18 de setembro , e que dun xeito reiterado e conteste chega a día de hoxe ata a STC 215/2009, do 30 de novembro , resulta ben nidia nos casos de solicitude de revogación dunha sentenza absolutoria, ou parcialmente absolutoria, sen petición de práctica na alzada cando, como é o caso, se discrepa da avaliación dada a probas eminentemente... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 260/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 253/2009, 30-12-2009...

Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 154/2009 Núm. Recurso: 146/2009

Resumen: ...numerosas sentenzas posteriores (entre as últimas, as SSTC 21/2009, do 26 de xaneiro, 24/2009, do 26 de xaneiro, e 108/2009, do 11 de maio ), máis recentemente aínda foi lembrada e ratificada de novo. A STC 188/2009, do 7 de setembro , sinala:[... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 154/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 146/2009, 09-12-2009...

Auto Penal Nº 551/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 113/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 551/2009 Núm. Recurso: 113/2009

Resumen: ...participou moito ultimamente nas actividades e destinos, xa que o que quere á un traballo remunerado para o que se encontra en lista de espera, polo menos, a finais de abril de 2009, mes en que se realizou tal informe. E a teor do informe da psicóloga, Arturo amosa un predominio da impulsividade cun nivel alto de agresividade e unha baixa empatía; non asume a responsabilidade polos delitos polos que se... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 551/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 113/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 551/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 113/2009, 30-12-2009

Auto Penal Nº 544/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 430/2009 de 29 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 29/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 544/2009 Núm. Recurso: 430/2009

Resumen: BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 544/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 430/2009 de 29 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 544/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 430/2009, 29-12-2009

Sentencia Penal Nº 163/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 169/2009 de 17 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 17/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 163/2009 Núm. Recurso: 169/2009

Resumen: ...Código penal , decisión que, xa que logo, debo confirmar nesta alzada.Segundo.- As custas desta segunda instancia impóñollas á parte apelante por mor do rexeitamento do seu recurso.Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 163/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 169/2009 de 17 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 163/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 169/2009, 17-12-2009...

Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 157/2009 Núm. Recurso: 163/2009

Resumen: ...prescrición das faltas. Non outra cousa é o que de xeito ben reiterado sinala a xurisprudencia (por só citar unha recente, a STS 712/2009, do 19 de xuño , e as numerosas que nesta se refiren). Velaí que, cando as dilixencias eran previas, non rexía o prazo de prescrición de seis meses do artigo 131.2 do Código penal . E dende que foron declaradas falta, nin mediou, nin se sinala prazo ningún superior ao... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 157/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 163/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 153/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 156/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 153/2009 Núm. Recurso: 156/2009

Resumen: ...efecto. El fundamento jurídico segundo de dicha resolución, tras examinar los arts. 650, 651 y 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , señala que «de una interpretación tanto literal como lógica o finalista de los mencionados preceptos ha de llegarse a la conclusión de que el responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria, sin... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 153/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 156/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 153/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 156/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 156/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 159/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 156/2009 Núm. Recurso: 159/2009

Resumen: ...xeito renarte, agacha que tales alegacións xa as efectuou no seu anterior escrito do 29 de outubro de 2008 (fs. 182 a 186) e que expresamente foran rexeitadas por un auto desta mesma Audiencia Provincial do 12 de febreiro de 2009 (fs. 199 e 200). Cómpre remitirme ao literal contido deste auto para, sen máis, novamente de plano volver a desestimar calquera idea ou posibilidade de que o denunciante e... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 156/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 159/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 156/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 159/2009, 09-12-2009...
257 Resultados