Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2013

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2013 Num. sentencia: 84/2013

Sentencia Penal Nº 84/2013, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 241/2013 de 21 de Marzo de 2013

Orden: Penal Fecha: 21/03/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Núm. Sentencia: 84/2013 Núm. Recurso: 241/2013

Resumen: Primeiro.- O acusado Matías resultou condenado na instancia como autor responsable de dous delitos contra a seguridade viaria: un, previsto e penado no artigo 379.2 do Código penal , e outro, do artigo 384 do mesmo texto legal . No recurso de apelación que agora formula na procura da súa absolución de ambos os ilícitos penais alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , o... Sentencia Penal84/2013, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 241/2013 de 21 de Marzo de 2013 Sentencia Penal84/2013, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 241/2013, 21-03-2013

Sentencia Penal Nº 84/2013, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 54/2012 de 26 de Febrero de 2013

Orden: Penal Fecha: 26/02/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Perez Martin-esperanza, Maria Mercedes Núm. Sentencia: 84/2013 Núm. Recurso: 54/2012

Resumen: ...sobre las mismas', no ofreciendo versión exculpatoria creíble alguna sobre su posesión.2) Los hechos declarados probados en el apartado A son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales de los art. 183.1 y 74 del C. Penal , pues concurren todos los elementos que lo tipifican. El art. 183 del C. Penal prescribe que 'el que realice actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor... ...Sentencia Penal84/2013, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 54/2012 de 26 de Febrero de 2013 Sentencia Penal84/2013, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 54/2012, 26-02-2013...
2 Resultados