Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007 Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 7659/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4947/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7659/2007 Núm. Recurso: 4947/2007

Resumen: Treballadors , tipificat com a falta molt greu sancionable amb acomiadament a la norma convencional aplicable, per la qual cosa l'acomiadament ha estat correctament qualificat com a procedent i s'imposa per tant desestimar el recurs, amb confirmació íntegra de la sentència del Jutjat Social.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7659/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4947/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7659/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4947/2007, 06-11-2007

Sentencia Social Nº 7466/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3296/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7466/2007 Núm. Recurso: 3296/2007

Resumen: ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7466/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3296/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7466/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3296/2007, 29-10-2007

Sentencia Social Nº 7634/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4849/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7634/2007 Núm. Recurso: 4849/2007

Resumen: ...pot reeixir, doncs denuncia vulneració de l'article 8.2 de l'Estatut dels Treballadors en no haver estat considerat el contracte de treball de l'actora de caràcter indefinit i a temps complert, i això en no haver reeixit la pretensió de modificació fàctica demanada en el motiu segon del recurs. Amb la mateixa manca de substrat fàctic cal desestimar el motiu cinquè.El motiu sisè ha de ser també... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7634/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4849/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7634/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4849/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7602/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5766/2007 de 05 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 05/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7602/2007 Núm. Recurso: 5766/2007

Resumen: ...denunciï vulneració de dret substantiu de cap mena. Per això, i a partir dels immodificats fets provats, es clar que l'empresari ha incorregut en acomiadament verbal i per tant les conseqüències previstes en els articles 55.4 i 56 de l'Estatut dels Treballadors s 'ajusten a dret i hauran de ser mantingudes, amb desestimació del recurs interposat i íntegra confirmació de la sentència del Jutjat Social... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7602/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5766/2007 de 05 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7602/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5766/2007, 05-11-2007

Sentencia Social Nº 7524/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2971/2007 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7524/2007 Núm. Recurso: 2971/2007

Resumen: ...modificació dels fets provats, en no evidenciar cap error material del jutjador, que ha valorat la prova practicada tenint en compte altres elements de prova documental i la pericial practicada a l'acte de judici a instància de la part demandant, tal com raona la sentència impugnada de forma prou extensa i detallada.Cal doncs mantenir els fets provats i desestimar el motiu.SEGON.- L'Institiut Nacional de la... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7524/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2971/2007 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7524/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2971/2007, 31-10-2007...

Sentencia Social Nº 7454/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3289/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7454/2007 Núm. Recurso: 3289/2007

Resumen: ...PRIMER.- Contra la sentència dictada pel Jutjat Social, recorre l'Institut Nacional de la Seguretat Social, amb acceptació dels fets provats de la mateixa i formulant un primer motiu de recurs en el qual denuncia com a vulnerat l' article E.6 b) del Real Decreto 1995/1978 de 12 de maig , per entendre que la tendinopatía crònica del supraespinós bilateral i la tendinopatía dels rotadors de... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7454/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3289/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7454/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3289/2007, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7439/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3271/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7439/2007 Núm. Recurso: 3271/2007

Resumen: ...permanent o general i les ocasionals corresponents a subgrups diferents, pròpies de la polivalència funcional i per les que tenia dret al complement corresponent previst en l' article 64 del Conveni Col.lectiu .SEGON.- Això ha de portar a desestimar el motiu i el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat, amb condemna en costes del recurrent i fixant els honoraris de l'advocat impugnant... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7439/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3271/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7439/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3271/2007, 29-10-2007...

Sentencia Social Nº 7650/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5187/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7650/2007 Núm. Recurso: 5187/2007

Resumen: ...sentència de referència, de manera que el treballador no podia diferenciar quantitativament la indemnització que se li oferia ni determinar-ne la justificació i correcció de la mateixa a efectes impugnatoris o d'acceptació de la oferta.La desestimació del recurs portarà a confirmar íntegrament la sentència del Jutjat Social, amb pèrdua del dipòsit efectuat per a recórrer, i condemna en costes de l'empresa... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7650/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5187/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7650/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5187/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7375/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6615/2006 de 26 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 26/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7375/2007 Núm. Recurso: 6615/2006

Resumen: ..., 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991), que davant dictàmens mèdics... ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7375/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6615/2006 de 26 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7375/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6615/2006, 26-10-2007

Sentencia Social Nº 7532/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3130/2007 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 7532/2007 Núm. Recurso: 3130/2007

Resumen: ...d'un procediment amb totes les garanties legals. S'escau doncs desestimar també el motiu i per tant el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència del Jutjat.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social Nº 7532/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3130/2007 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7532/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3130/2007, 31-10-2007...
708 Resultados