Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Arago Gassiot, Matilde Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 2959/2010

Sentencia Social Nº 2959/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8821/2008 de 23 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 23/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 2959/2010 Núm. Recurso: 8821/2008

Resumen: ...pot tenir acceptació doncs la sentència del jutjat social parteix - i no s'interessa la revisió - de donar com a provat el pacte verbal pel qual el recurrent, admetent la responsabilitat i la seva obligació de retornar les despeses de combustible, accedia a la devolució de les quanties en terminis concrets, expressió del qual va ser el pagament en efectiu de una quantitat inicial i una final, fins a... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social2959/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8821/2008 de 23 de Abril de 2010 Sentencia Social2959/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8821/2008, 23-04-2010...
1 Resultados