Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 3611/2010 Num. recurso: 680/2009

Sentencia Social Nº 3611/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 680/2009 de 14 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 14/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3611/2010 Núm. Recurso: 680/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència d'instància, que desestimà la demanda interposada per la part actora, en la qual sol.licitava es condemnés l'empresa a abonar-li el Plus de desplaçament horari, s'interposa per la part actora recurs de suplicació. Fonamenta la resolució recorreguda la desestimació de la demanda, en que el plus que es pretén, no correspon a una retribució addicional per canvi de torn de... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social3611/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 680/2009 de 14 de Mayo de 2010 Sentencia Social3611/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 680/2009, 14-05-2010...
1 Resultados