Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 2640/2010

Sentencia Social Nº 2640/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4623/2009 de 14 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 14/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 2640/2010 Núm. Recurso: 4623/2009

Resumen: ...irrellevants a efectes de l'anàlisi per la Sala del dret substantiu. En efecte, en una lògica que amara tot el recurs es deriva clarament que el recorrent no ha entès els motius de desestimació de la seva pretensió. En efecte, és evident que l'actor té altres patologies d'etiologia inicialment comuna -a les què la sentència es refereix en el seu fonament jurídic tercer, que les empreses per a les què prestà... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social2640/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4623/2009 de 14 de Abril de 2010 Sentencia Social2640/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4623/2009, 14-04-2010...
1 Resultados