Jurisprudencia del año 2010 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Año: 2010 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3495/2010 Núm. Recurso: 3037/2009

Resumen: ...atacada i el fet provat vuitè de la sentencia objectiva un conjunt de patologies importants del treballador referides a les seqüeles de l'accident de treball patit el 2 de gener de 2007 que afecten la mobilitat del braç esquerre en un 41%. A més pateix antecedents de tremolor essencial des de la infància i antecedents d'episodi depressiu l'any 1992, l'abril de 2003 i el novembre de 2007 presenta quadres... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3495/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3037/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3577/2010 Núm. Recurso: 3334/2009

Resumen: ...Primer. El demandant planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima declarar-lo en situació d'incapacitat permanent total o parcial derivada d'accident de treball per les funcions habituals de peó en indústria química.L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provats i examinar la infracció de normes substantives o de la jurisprudència en empara en l' article 191 b) i c... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3577/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3334/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3660/2010 Núm. Recurso: 801/2009

Resumen: ...Primer. El demandant que recorre planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima que la situació d'incapacitat temporal del període des de 2 de gener de 2007 fins a 23 d'octubre de 2007 derivi de Malaltia Professional i absol de la pretensió l'asseguradora que cobreix els riscs de l'ocupadora demandada Ajuntament de Cerdanyola.L'objecte del recurs és examinar les infraccions de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3660/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 801/2009, 17-05-2010...

Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 18/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3691/2010 Núm. Recurso: 5626/2009

Resumen: ...en l'apartat 1 de l'article, que va complir. En conseqüència la sentència tampoc infringeix l' article núm. 53,1 c) i 53.4 de l'Estatut , que tampoc portaria a declarar la nul litat de l'acomiadament per defectes de forma.Per tot el raonat i fonamentat, hem de desestimar també aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la instància.Atesos els preceptes legals esmentats, els seus... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3691/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5626/2009, 18-05-2010...

Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3383/2010 Núm. Recurso: 8677/2008

Resumen: ...Primer. L'empresa ocupadora demandada, ara la condemnada Hotelera Diagonal, SA., planteja recurs de suplicació contra la Sentència que estima en part la reclamació de quantitat en concepte d'indemnització de danys i perjudicis derivats d'accident de treball patit degut a la manca de mesures de seguretat. L'objecte del recurs és la revisió dels fets provats de la Sentència i l'examen de les normes... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3383/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8677/2008, 07-05-2010...

Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3043/2010 Núm. Recurso: 3603/2009

Resumen: ...quadre anterior que va donar lloc a la declaració de la incapacitat permanent total perquè les lesions són les mateixes tal com consta en el fet provat segon de la sentència. Conseqüentment entenem que la patologia que acusa la recurrent en el seu conjunt no te entitat suficient per impedir activitats lleugeres, semisedentàries o lleugeres. Per tant hem de desestimar el recurs i i confirmar la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3043/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3603/2009, 27-04-2010...

Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 04/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3240/2010 Núm. Recurso: 7815/2009

Resumen: ...recurrent en la Sentència del Tribunal Suprem de 29 de setembre de 2008 dictada en el recurs d'unificació núm. 1659/2007 ( RJ. 20085536 ) de manera que hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la decisió judicial recorreguda.Quart. Per disposició de l' article 233.1 de la Llei de procediment laboral correspon imposar les costes del procediment a la part vençuda en el recurs, i la condemna... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3240/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7815/2009, 04-05-2010...

Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3565/2010 Núm. Recurso: 3430/2009

Resumen: ...Primer. La demandant interposa recurs de suplicació contra la Sentència que li denega el dret a percebre la prestació d'incapacitat permanent en el grau de total perquè no acredita lesions invalidants. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provat de la Sentència i examinar la infracció de les normes substantives i de la jurisprudència en empara en l' article 191 b) i c) de la Llei de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3565/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3430/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 29/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3107/2010 Núm. Recurso: 153/2010

Resumen: ...Primer. L'empresa condemnada planteja recurs de suplicació contra la Sentència que declara la improcedència de l'acomiadament d'efectes 7 d'abril de 2009. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provats en la Sentència i examinarles infraccions de normes substantives en empara en l' article 191 b) i c) de la vigent Llei de Procediment Laboral, el Text Refós de la qual va ser aprovat... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3107/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 153/2010, 29-04-2010...

Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3030/2010 Núm. Recurso: 2860/2009

Resumen: ...Primer. El demandant interposa recurs de suplicació contra la Sentència que li denega el dret a percebre la prestació d'incapacitat permanent en el grau d'absoluta. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provat de la Sentència i examinar la infracció de les normes substantives i de la jurisprudència en empara en l' article 191 b) i c) de la Llei de Procediment Laboral el Text Refós de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3030/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2860/2009, 27-04-2010...
94 Resultados