Orde do 11 de setembro de 2006 pola que se regula a convocatoria para a selección de centros públicos de formación profesional para participar en proxectos de implantación e certificación de calidade no curso 2006-2007. - Diario Oficial de Galicia, de 11-10-2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 197
  • Fecha de Publicación: 11/10/2006

A Lei orgánicaDISPÓN:común, e dirixirase ao director xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais. O prazo de presentación de solicitudes será dePrimeira.-Facúltase a Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais para adoptar os acordos e ditar as resolucións que considere oportunas no desenvolvemento desta orde.Esta norma conten táboas, se desexa consultalas pulse AQUI

(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)


No hay versiones para esta norma